Dutch English
31 maart - 02 april 2022 / Westergas
PRIVACYBELEID

Persoonlijke gegevens

Onder de algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (GDPR) worden persoonsgegevens gedefinieerd als:

"Informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("gegevenssubject"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon ".

Hoe we uw informatie gebruiken

Deze privacyverklaring vertelt u hoe wij, Allegra Events, uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken om u nieuwsbrieven, bulletins, uitnodigingen voor deelname aan online enquêtes en andere evenementen met betrekking tot Allegra Events en om zakelijke correspondentie te sturen, evenals het beschikbaar stellen van een veilig online gegevensportaal voor klanten.

Als u solliciteert naar een baan bij ons, dan zullen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken in verband met die sollicitatie.

Waarom moet Allegra Events persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan?

Om u relevante informatie over onze diensten aan te bieden (waar u interesse in getoond hebt), mogelijkheden te bieden om uw meningen en gegevens in enquêtes in te vullen of om te solliciteren naar een functie, moeten we persoonlijke gegevens verzamelen om onze diensten te leveren en zaken te doen.

In alle gevallen zijn wij toegewijd om ervoor zorgen dat de informatie die wij verzamelen en gebruiken geschikt is voor dit doel en geen inbreuk vormt op uw privacy.

Zullen Allegra Events mijn persoonlijke gegevens delen met iemand anders?

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan andere Allegra-groep en aanverwante bedrijven, waaronder: Allegra Strategies Ltd, Allegra Insights, Allegra World Coffee Portal, Allegra Strategies Research + Consultancy Ltd, Maverick en Balance Inc Ltd in de loop van de omgang met u.

We zullen uw gegevens ook doorgeven aan een creditcardverwerkingsbureau, zodat we uw betaling kunnen accepteren, maar we doen dit veilig en bewaren geen details over uw creditcard, uitgezonderd een transactiereferentie die bevestigt dat u heeft betaald (of niet).

Alle bedrijven in de Allegra-groep waarmee we uw gegevens delen, zijn verplicht om uw gegevens veilig te bewaren en deze alleen te gebruiken om de door u gevraagde informatie te verstrekken, u hun informatie te sturen omdat u interesse in hun diensten heeft getoond, of u mogelijk werk kunt aanbieden als je solliciteert voor een baan. Wanneer zij uw gegevens niet langer nodig hebben om aan deze service te voldoen, zullen zij de gegevens verwijderen in overeenstemming met de Allegra Publications-procedures.

Hoe gebruikt Allegra Events de persoonlijke gegevens die het over mij verzamelt?

Allegra Events zal de door u verstrekte informatie verwerken (verzamelen, opslaan en gebruiken) op een manier die verenigbaar is met de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR). We zullen ons inspannen om uw informatie accuraat en up-to-date te houden en niet langer te bewaren dan nodig is.

Allegra Events is verplicht informatie te bewaren in overeenstemming met de wet, zoals informatie die nodig is voor inkomstenbelasting en auditdoeleinden. Hoelang bepaalde soorten persoonsgegevens moeten worden bewaard, kan ook worden beïnvloed door specifieke bedrijfsvereisten en overeengekomen praktijken. Persoonlijke gegevens kunnen, naast deze perioden, worden bewaard afhankelijk van de individuele bedrijfsbehoeften.

Onder welke omstandigheden neemt Allegra Events contact met mij op?

Ons doel is niet opdringerig te zijn en we verbinden ons ertoe geen irrelevante of onnodige vragen te stellen. Bovendien zal de informatie die u verstrekt onderworpen zijn aan strenge maatregelen en procedures om het risico van ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te minimaliseren.

Kan ik achterhalen welke persoonlijke gegevens Allegra Events over mij heeft?

Allegra Events kan op uw verzoek bevestigen welke informatie wij over u hebben en hoe deze wordt verwerkt. Als Allegra Events persoonlijke gegevens over u bewaart, kunt u de volgende informatie opvragen:
 
 • Identiteit en de contactgegevens van de persoon of organisatie die heeft bepaald hoe en waarom uw gegevens moeten worden verwerkt.
 • Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, indien van toepassing.
 • Het doel van de verwerking en de wettelijke basis voor verwerking.
 • Als de verwerking is gebaseerd op de legitieme belangen van Allegra Events of een derde partij, informatie over die belangen.
 • De categorieën van persoonlijke gegevens die worden verzameld, opgeslagen en verwerkt.
 • Ontvanger(s) of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden/zullen worden bekendgemaakt.
 • Hoe lang de gegevens worden opgeslagen
 • Details van uw rechten om dergelijke verwerking te corrigeren, te wissen, te beperken of er bezwaar tegen te maken.
 • Informatie over uw recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.
 • Hoe een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.
 • Of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan, en of u verplicht bent om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens.
 • De bron van persoonlijke gegevens als deze niet rechtstreeks van u is verzameld.
 • Alle details en informatie over geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering, en enige zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en verwachte gevolgen van dergelijke verwerking.
 
Welke vormen van ID moet ik verstrekken om hier toegang toe te hebben?

Allegra Events accepteert de volgende vormen van ID wanneer informatie over uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd:
 
 • Paspoort
 • Rijbewijs
 • Geboortecertificaat
 • Nutsrekening, creditcard/bankafschrift van de voorgaande 3 maanden

Contactgegevens van de GDPR-leider

Contactgegevens GDPR-leider
Naam contactpersoon: Farzana Aslam
Adres: Serendipity House
106 Arlington Road
Londen
NW1 7HP
E-mail: +44 (0) 20 7691 8800
Telefoon: privacy@allegra.co.uk

Eigenaar en goedkeuring van het document

De GDPR-leider bij Allegra Events is de eigenaar van dit document en is ervoor verantwoordelijk dat dit record wordt beoordeeld in overeenstemming met de beoordelingsvereisten van de GDPR.

Farzana Aslam

21/05/2018  

Verander geschiedenisrecord

Uitgave 1 - Eerste release - F Aslam - 21/05/2018


In koffie, eten, mode, design en lifestyle, Allegra Events produceert meeslepende evenementen die mensen over de hele wereld bezighouden, inspireren en ontroeren.

We gedijen op het creëren van geloofwaardige (en eetbare) inhoud die gezond is en levert

Follow Us

Facebook
Instagram
Proudly sponsored by
Alpro
Brita
Eversys
Faema
iZettle
Monin
Westergas
Roast Masters' Sponsors
Slayer
Brita
Alpro
Trabocca
Latte Art Live Sponsors
Alpro
La Cimbali
Media Partners
KoffieT cacao
© 2021 Allegra Events Ltd.
Keep in touch
Sign up to our newsletter
for the latest line-up updates
No thanks